Què busquem?

Pràctiques productives més sostenibles

Els ciutadans i les empreses hem de ser conscients del rol actiu necessari per a estabrlir pràctiques productives i de consum més respectuoses amb el medi ambient que les que imperen avui en dia.

En aquest sentit, volem fer de la reducció, la reutilització i el reciclatge una pràctica naturalment integrada en el nostre dia a dia. No per a fer un green washing sinó perquè creiem que és el que va més d’acord amb molts dels principis que inspiren els fablabs:

  • recolzar-se en els recursos de proximitat
  • investigar per a retornar la vigència a oficis i tècniques tradicionals, incorporant-hi els avantatges de les noves tecnologies.
  • reparació de màquines i electrodomèstics per a minimitzar els efectes de l’obsolescència programada
  • l’aposta per la producció local, per a promocionar el teixit productiu proper i reduir la petjada ecològica associada al transport.
  • en definitiva, fem una aposta per la sobirania tecnològica dels ciutadans. Aquesta sobirania pot ajudar molt a reduir alguns efectes perjudicials de la globalització. Com per exemple l’excessiva dependència dels combustibles fòssils i la gestió de la ferralla tecnològica i els residus plàstics.

Teixir xarxa de progrés

Les zones urbanes han estat tradicionalment els focus on s’ha concentrat la cultura, les arts, i la tecnologia més avançada, i el lloc on havia d’anar per formar-se tothom qui tenia interès en aquests camps. Creiem que, encara que tant els beneficis de les zones rurals i els de les zones urbanes segurament són insubstituïbles, avui aquesta realitat pot ser molt més flexible gràcies a la connexió que la tecnologia ens facilita.

Klaab vol ser un més dins una xarxa d’agents que treballin per a acostar la tecnologia a les zones rurals, i escurçar així la distància entre els interessos de les persones i les diverses maneres que hi ha de satisfer-los.